CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

De eisen zijn vooral gebaseerd op inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie én participatie. Met ‘participatie’ toont Van Regteren aan dat het investeert in samenwerking en het delen van eigen kennis.

Van Regteren is één van de actieve deelnemers in het Sectorinitiatief Sturen op CO2 van Cumela. Dit om gezamenlijk doelen te stellen om een reductie van het brandstofverbruik te realiseren en daarmee ook te voldoen aan de normeisen uit de CO2 Prestatieladder. Het keteninitiatief is gericht op de meeste materiële CO2-emissie: het brandstofverbruik. Daarnaast is het keteninitiatief gericht op de ontwikkeling van een werkproces welke efficiënter is dan het huidige werkproces. Voor de CO2 prestatieladder zijn diverse plannen en acties uitgezet, voor meer informatie zie de documenten op onze website. Wilt u meer informatie over Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), klik dan hier.

Wilt u ons certificaat inzien? Klik dan hier!

Deel deze pagina: