Onderhoud watergangen

Taluds van sloten en kanalen maaien we met een tractor met maaiarm en klepelmaaier. De bodem kunnen we met diverse machines met maaikorf uitmaaien. Zo hebben we diverse kranen en tractoren met gieken ter beschikking.

Er kan ook voor gekozen worden om taluds van sloten en kanalen te maaizuigen, Hiervoor hebben we de beschikking over klepel- en ecomaaizuigbakken.

Daarnaast hebben we goed gemotiveerde handmatige teams voor onbereikbare sloten, duikers en dammen.

Deel deze pagina: