Maaien ruw gras

Voor het onderhoud van bermen en extensieve gazonnen beschikt ons bedrijf over schijvenmaaiers en klepelmaaiers. Het gemaaide gras wordt bij elkaar geharkt en afgevoerd met opraapwagens.

(klik op afbeelding om te vergroten)

Robotmaaier

Voor het maaien van bermen en taluds op plaatsen waar geen tractoren kunnen komen, hebben we een robotmaaier in ons assortiment. Voordelen zijn onder andere:

  • Minder tot geen verkeershinder
  • Kostenbesparend op verkeersmaatregelen
  • Efficiënt maaien op slecht bereikbare locaties
  • Bevorderlijk voor de ergonomie vergeleken bij de situatie met handwerk

Maai/laad combinatie

De maai/laadcombinatie is een machine die snel en efficiënt in één werkgang plantsoenen en parken maait en het maaisel direct oplaadt. Traditioneel bestaat het werk uit 3 werkgangen (maaien, verzamelen en vervoeren). Minder werkgangen voorkomt onnodige belasting van ondergrond. De maaiunit van de Panda STH 1805 is een klepelmaaier met een werkbreedte van 1,80 meter. De looprol gemonteerd aan de achterzijde van de maaiunit volgt de bodem en voorkomt schade aan de ondergrond.  Het verzamelde maaisel wordt gestort op locaties die goed bereikbaar zijn voor onze vrachtauto’s met laad/los inrichting.  Voor de machine onbereikbare locaties door aanwezige obstakels worden handmatig uitgevoerd. Medewerkers uitgerust met bosmaaier en hark zorgen dat vrijkomend maaisel op locaties wordt gedeponeerd die door de Panda wel bereikbaar zijn.

(klik op afbeelding om te vergroten)

Smalspoorcombinaties

Voor het zelfstandig maaien vanaf de vluchtstrook langs snelwegen, wordt gebruik gemaakt van Fendt vario trekkers uit de 200 serie, voorzien van maai- zuig- arm.
De omgebouwde machines hebben een breedte van 1,70 meter, waardoor ze zelfstandig op de meeste vluchtstroken kunnen werken. Ook zijn ze zeer geschikte voor maaien in woonwijken, langs smalle wegen, fietspaden en voor het maaien van velden met weinig manoeuvreerruimte.

(klik op afbeelding om te vergroten)

Deel deze pagina: