Maaien ruw gras

Voor het onderhoud van bermen en extensieve gazonnen beschikt ons bedrijf over schijvenmaaiers en klepelmaaiers. Het gemaaide gras wordt bij elkaar geharkt met een accrobaat of bandhooier en afgevoerd met opraapwagens, eventueel met snijmessen.
Voor het maaien van en het afvoeren in één werkgang maken we gebruik van klepelmaaiarmen en afzuigsystemen, waarmee zowel links als rechts van het voertuig gewerkt kan worden. Moeilijk bereikbare trajecten en taluds maaien we met onze robotmaaier. Langs snelwegen waar smalle vluchtstroken zitten, of over fietspaden, kunnen we maaien met onze smalspoorcombinaties.

(klik op afbeelding om te vergroten)

Robotmaaier

Voor het maaien van steile taluds of locaties waar geen ruimte is voor grote machines beschikken wij over een robotmaaier (figuur 3) met een breedte van 1,30m en een gewicht va slechts 1.000 kg. De robotmaaier voorzien van een rupsonderstel kan helling maaien tot 55 graden en wordt door middel van een afstandsbediening bestuurt met een bereik tot 150 meter. Voordelen van de inzet van de robotmaaier zijn: minimale geluidsoverlast voor omgeving, geen beschadiging ondergrond/talud door lage bodemdruk, minimale overlast weggebruikers).

Maai/laad combinatie

De maai/laadcombinatie is een machine die snel en efficiënt in één werkgang plantsoenen en parken maait en het maaisel direct oplaadt. Traditioneel bestaat het werk uit 3 werkgangen (maaien, verzamelen en vervoeren). Minder werkgangen voorkomt onnodige belasting van ondergrond. De maaiunit van de Panda STH 1805 is een klepelmaaier met een werkbreedte van 1,80 meter. De looprol gemonteerd aan de achterzijde van de maaiunit volgt de bodem en voorkomt schade aan de ondergrond.  Het verzamelde maaisel wordt gestort op locaties die goed bereikbaar zijn voor onze vrachtauto’s met laad/los inrichting.  Voor de machine onbereikbare locaties door aanwezige obstakels worden handmatig uitgevoerd. Medewerkers uitgerust met bosmaaier en hark zorgen dat vrijkomend maaisel op locaties wordt gedeponeerd die door de Panda wel bereikbaar zijn.

(klik op afbeelding om te vergroten)

Smalspoorcombinaties

Voor het zelfstandig maaien vanaf de vluchtstrook langs snelwegen, wordt gebruik gemaakt van Fendt vario trekkers uit de 200 serie, voorzien van maai- zuig- arm.
De omgebouwde machines hebben een breedte van 1,70 meter, waardoor ze zelfstandig op de meeste vluchtstroken kunnen werken. Ook zijn ze zeer geschikte voor maaien in woonwijken, langs smalle wegen, fietspaden en voor het maaien van velden met weinig manoeuvreerruimte.

(klik op afbeelding om te vergroten)

Deel deze pagina: